Op 25 mei j.l. is in het New England Journal of Medicine (NEJM) een artikel gepubliceerd, waarin de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van Covid vaccinaties worden gepresenteerd.

Het Israelische onderzoek betrof de vaccinatie en besmettingsgegevens van maar liefst 5.500.000 personen, zoals opgenomen in de database van het Israelische Ministerie van Volksgezondheid.

Uit het onderzoek blijkt, dat dubbel gevaccineerden een 7 maal grotere kans hebben op een Covid besmetting dan ongevaccineerden.
Gezien de omvang van het onderzoek kunnen we deze conclusie als omomstotelijk en definitief beschouwen.

Referentie:
“Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2”, Yair Goldberg, Ph.D a.o., New England Journal of Medicine, 25 mei 2022
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2118946

Uit het onderzoek blijkt zonneklaar, dat het natuurlijke immuunsysteem van dubbel gevaccineerden door vaccinatie zwaar is aangetast.
Dubbel gevaccineerden zijn dus niet alleen 7 maal gevoeliger voor besmetting dan ongevaccineerden, maar daarmee ook 7 maal besmettelijker voor anderen.

Maurice de Hond heeft op 31 mei j.l. een artikel op zijn site geplaatst, waarin hij het NEJM artikel samenvat en en de conclusies verheldert.

Referentie:
“Natuurlijke immuniteit geeft de beste bescherming”, Maurice de Hond, 31 mei 2022
https://www.maurice.nl/2022/05/31/natuurlijke-immuniteit-geeft-steeds-de-beste-bescherming/

Tevens heeft Maurice een en ander in de uitzending van BLCKBX Today van 1 juni j.l. nog toegelicht.

Referentie:
”Eigen immuniteit sterker dan vaccins”, BLCKBX Today, 1 juni 2022
https://youtu.be/LfXRl9g6XFQ?t=738

De toekomst zal uitwijzen of het immuunsysteem van gevaccineerden zich uiteindelijk geheel of gedeeltelijk zal herstellen of juist nog verder zal verslechteren.
En wat op langere termijn de gevolgen van de vaccinaties voor de gezondheid van de gevaccineerden gaan zijn.

In elk geval is het voor gevaccineerden in het algemeen en volledig gevaccineerden in het bijzonder aan te raden om contacten met andere gevaccineerden zoveel mogelijk te vermijden, zeker waar dat contact in mogelijk minder goed geventileerde binnenruimtes plaats vindt.

En onnodig te zeggen, dat het voor gevaccineerden bijzonder af te raden is om zich nog verder te laten vaccineren.